Zoom Münze: 50 Shilingi


Schließen
© M.T.   Münzkatalog-Online V3