Zoom Münze: 200 Shilingi


Schließen
© M.T.   Münzkatalog-Online V3